پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در مسائل منتخب مهندسی


در دنیای کامپیوتر، مسائل متعددی هستند که با بهترین کامپیوتر‌های امروزی نیز، در زمان معقول حل نمی‌شوند. مثلاً می‌توانید برنامه‌ای بنویسید که بتواند بهترین مسیر را از خانه‌ی شما، به محل کار پیدا کند، ولی این برنامه ممکن است برای هر بار محاسبه، نیاز به ۱۲۰دقیقه زمان داشته باشد! این در حالی است چنین زمانی برای پیدا کردن بهترین مسیر در یک شهر، معقول به نظر نمی‌رسد. پس احتمالاً بهتر است برای نوشتن یک همچین برنامه‌ای، به جای استفاده از الگوریتم‌های معمولی، از روش‌های دیگری استفاده کنید. یکی از این روش‌های دیگر، الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری هستند..در مسائل بهینه سازی که بیشتر مهندسین صنایع سعی در حل آنها دارند نرم افزارهای بهینه‌سازی مانند (IBM CPLEX,GAMS,LINGO) قادر به حل مسائل در ابعاد بالا نیستند و در اصطلاح با مسائلی در دسته NP-HARD هستند نیاز است که از الگوریتم‌های فراابتکاری استفاده شود.