درباره ما


گروه تخصصی اوآرکده (خانه تحقیق در عملیات) با تمرکز بر حوزه‌ مهندسی صنایع و مدیریت تأسیس شده است. این گروه در نظر دارد در راستای افزایش سطح علمی دانشجویان و نیز تسلط آن‌ها بر مفاهیم بنیادی و تخصصی، آموزش‌هایی را درزمینه‌ی پیاده‌سازی انواع تکنیک‌های حل و تجزیه‌وتحلیل مسائل در رشته مهندسی صنایع و مدیریت ارائه دهد. هدف اصلی این گروه دسترسی آسان دانشجویان به منابع مختلف آموزشی در حوزه‌های تحقیقاتی است. خدماتی که در این دپارتمان ارائه می‌شود شامل موارد زیر است:

1) آموزش بنیادی مفهوم مدل‌سازی ریاضی و پیاده‌سازی آن در نرم افزارهای بهینه‌سازی

2) آموزش داده‌کاوی و هوش تجاری

3) آموزش بنیادین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و چندهدفه

4) تحلیل مقالات پر ارجاع در مهندسی صنایع و مدیریت جهت پیشنهادات تحقیقاتی

5) آموزش روش‌های ابتکاری و فراابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبیه‌سازی تبرید و …