تجزیه و تحلیل آماری و محاسباتی مقالات و پایان‌نامه‌ها​​


شاید بتوان گفت دپارتمان اوآرکده تخصصی ترین دپارتمان در حوزه انجام پروژه‌هه‌های دانشگاهی مهندسی صنایع و مدیریت می‌باشد که این دپارتمان با مدیریت مهندس نصیری سعی در مشاوره وآموزش دانشجویان مهندسی صنایع دارد.دراین دپارتمان سعی خواهد شد روش درست تحقیق در مهندسی صنایع با تکیه بر مقالات را شرح دهیم که دانشجویان کمتر وقت خود را صرف مطالب نامرتبط در این حوزه کنند.

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری یک پروسه نسبتا طولانی می باشد که در چندین مرحله انجام میگیرد. یعنی ابتدا یک موضوع مشخصی برای آن تعیین می شود. موضوع در جلسه پژوهشی دانشگاه بررسی و تائید می شود. بعد از تائید یک طرح اولیه از پژوهش تحت عنوان پروپوزال به دانشگاه داده می شود که آن نیز در جلسه پژوهشی دانشگاه بررسی شده و بعد از تائید، دانشجو اجازه آغاز انجام پایان نامه خود را پیدا می کند.
یک پایان نامه بطور کلی از 5 فصل تشکیل شده است که شامل :

  • فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
  • فصل دوم : ادبیات پژوهشی و بیشینه تحقیق
  • فصل سوم : روش کار
  • فصل چهارم : نتایج
  • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

فصول 1و 2 پایان نامه بیشتر در خصوص موضوع تحقیق صحبت می کند، یک پیشینه ای از موضوع شما ارائه داده و فرضیات و مساله اصلی تحقیق را مطرح می کند. و بطور کلی هدف از نوشتن این دو فصل، آشنایی خواننده با موضوع تحقیق است. بنابراین این دو فصل هیچ ارتباطی به کار عملی پایان نامه نداشته و دانشجو قبل از آغاز کار عملی می تواند بر اساس مطالعات و جمع آوری اطلاعات از مقالات و کتب مرتبط با موضوع، این فصول را بنویسد.
فصل سوم پایان نامه که تحت عنوان روش کار نامیده می شود، تمامی مراحل کار عملی را ارئه می دهد. اینکه چه مسیری طی شده است تا نتایج این پژوهش حاصل شود. از چه مواد و لوازم و ابزاری برای رسیدن به اهداف استفاده شده است. تمامی این موارد بایستی بطور کامل و جامع در پایان نامه ذکر شود